over goed en kwaad

Over het goede in je kan ik spreken, maar niet over het kwade. 
Want wat is het kwade anders dan het goede, 
dat door eigen dorst en honger wordt gekweld?

***

Wat is goed?
Wat is kwaad?
Waar zit het omslagpunt tussen goed en kwaad?
Is dat duidelijk aan te geven of is het meer een glijdende schaal?
Is de mens van nature goed?
Hoe ontstaat kwaad dan?

Het zijn vragen die over grote dingen gaan. Dingen die niet te behappen zijn. De enige oplossing is om het klein te maken.

Ik sta op het schoolplein, loop rond en observeer. Er is altijd wel een leerling die bekend staat als pester en er is ook altijd wel een leerling die altijd te grazen wordt genomen. Is dit het kwaad? Het lijkt er wel op als ik zie hoe andere volwassenen er soms op reageren. Natuurlijk mag pesten niet, natuurlijk doet deze ene leerling het ook steeds, maar wanneer wordt er naar de intentie van een situatie gekeken?

Ik loop mijn ronde en zie hoe die ene leerling ook nu weer iemand pest. Niet leuk, maar tegelijkertijd zie ik meer. Ik zie hoe deze leerling contact probeert te maken met het kind dat hij achterna loopt. Ik zie hoe onbeholpen zijn pogingen zijn en hoe zijn werkelijke vraag door de ander niet begrepen wordt. Rustig loop ik naar beide toe. Ik verwoord wat ik zag en wat ik dacht dat er bedoeld werd. Het kind kijkt me aan, slaakt een diepe zucht en ik weet dat ik goed zit. De ander kijkt, luistert en snapt ineens wat er bedoeld wordt: de vraag tot samenspelen. Nog geen minuut later zie ik twee blije kinderen het klimrek te lijf gaan. Ik weet dat die ene opmerking van vandaag geen onmiddellijke verbetering in het gedrag te weeg zal brengen, maar ik weet wel dat mijn focus meer zal liggen op het blijven verwoorden van datgene wat bedoeld wordt, dan op dat wat er allemaal fout gaat.


Voor meer verhalen "over goed en kwaad" of voor informatie over de Profeet en de muziek ga je naar Heldinne's Reis.

Reacties