I have been a seeker
and I still am,
but I stopped asking
the books and the stars.

I started listening to the teachings of my 

SOUL

~ Rumi ~


Deze tekst staat op de kaft van mijn huidige notitieboek. Het zet me iedere keer weer aan het denken zeker als zinnen of losse flarden van zinnen uit een mooi boek op mijn pagina's terecht komen. Luister ik dan naar de wijsheid van een ander? Of is het meer een kwestie van letterlijk de woorden vinden voor iets dat ik intuïtief al wist?

Maar veel vaker zijn de zinnen, die me raken, een opening voor het schrijven. Onder zo'n zin kunnen hele werelden van denkbeelden verstopt zitten, die ik al schrijvend zichtbaar maak of juist verken. Het is fijn om wat achter de hand te hebben als ik even niet weet wat ik wil schrijven.

(zie ook deze tip)

Reacties